Kartanomajoitus Sofia & Angelique

Historia

Historia


Kartanomajoitus Sofia & Angelique sijaitsee vanhassa kartanomiljöössä, jonka juuret ulottuvat 1800-luvulle. 

Ahkerat ja säästeliäät siskokset

Siskokset Sofia ja Angelique Bovallius syntyivät vuosina 1815 ja 1817. He perivät Nikkarilan tilan vanhemmiltaan vuonna 1855, jolloin tila oli suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Siskokset olivat äidin puolelta aatelissukua mutta he päättivät ylellisen säätyläiselämän sijaan elää säästeliäästi ja hoitaa perimäänsä tilaa hyvin. 

Nikkarilan tilan mukana siskokset perivät myös useita satoja hehtaareita metsää, jonka arvoa he eivät aluksi ymmärtäneet. Kuitenkin 1860-luvulla alkaneen sahateollisuuden myötä he saivat useita tarjouksia metsistään jolloin sisarukset päättivät alkaa myymään puutavaraansa. Sisarusten varallisuus lähti kasvuun puiden myynnin johdosta.  Siskoksien ahkeruuden ja säästeliäisyyden ansiosta tilasta kehittyi parissakymmenessä vuodessa tuottelias ja vauras. 

Opetustyö kuurojen parissa

Sofia ja Angelique kiinnostuivat kuurojen opetuksesta ja heidän ajatuksensa vammaisen ihmisen itsenäisyydestä olivat aikanaan uraauurtavia ja ennakkoluulottomia. He halusivat auttaa kuuroja olemaan itsenäisempiä ja ansaitsemaan elantonsa omalla työllään. Sisarukset alkoivat perehtymään kuurojen opetukseen ja Angelique matkusti jopa Tukholmaan asti tutustumaan kuurojen kouluun. Kertoman mukaan Angelique liikuttui vierailullaan kyyneliin asti ja varmistui siitä, että sisarusten piti rahoillaan auttaa kuuroja ja edistää heidän koulutustaan. Sofia ja Angelique tarjosivat opetusta kuuroille ensimmäisen kerran jo vuonna 1871. Silloin heidän luokseen muutti kuuro, jota kyläläiset kutsuivat Mykkä-Maijaksi. Hänen välityksellään kuurous tuli sisaruksille tutuksi jokapäiväisten kokemusten kautta. Sisarukset huomasivat kuitenkin pian, että heidän rahavaransa eivät vielä riittäneet isompaan koulutoimintaan, joten he omistivat loppuelämänsä rahan säästämiseen haaveensa toteuttamiseksi.

Haaveesta totta

Sisarukset laativat ennen kuolemaansa testamentin, jossa määrätään heidän omaisuus käytettäväksi kuuromykkäkoulun perustamiseen. Testamentissaan sisarukset antoivat ohjeita opetuksen järjestämiseen ja tilan hoitamiseen. Omaisuudesta perustettiin S. ja A. Bovalliuksen lahjoitusrahasto, josta myöhemmin perustettiin säätiö. Kuuromykille tytöille suunnattu talouskoulu alkoi Nikkarilassa vuonna 1905. Samana vuonna valmistui myös tilan päärakennus, joka toimi koulurakennuksena sekä pihapiirin pienempi rakennus Pohjola. Vuonna 1998 tilalle rakennettiin oppilasasuntolaksi vielä yksi rakennus. 

Vuodesta 1905 alkaen Nikkarilan tilalla on noudatettu Sofian ja Angeliquen testamenttia mukautuen ajan ja maailman muutoksiin. Läpi vuosien Bovallius säätiön tavoitteena on pysynyt käytännönläheinen opiskelu ja erilaisuuden kunnioittaminen. 

Nikkarilan tila tänä päivänä

Nykyään tilan päärakennus on yksityiskäytössä. Sofia ja Angelique Bovalliuksen mukaan nimetty Kartanomajoitus toimii Pohjola- ja Asuntolarakennuksessa. 

Värikuvat. Olli Kervinen, 1956

Mustavalkokuvat. Ruuskanen, Esa: Bovalliusten perintö. S ja A Bovalliuksen säätiö 2011