Tee varaus alla olevasta linkistä!

 

                                                                        Tai soittamalla +358413174756


VARAUSEHDOT:

Kartanomajoitus Sofia & Angeliquen  peruutus- ja majoitusehdot
Majoituskohteen varaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Majoitusvuorokausi
Majoitusvuorokausi huoneissa alkaa klo 15.00 ja päättyy klo 12

Huoneen siivous

Majoituksen aikana huoneessa suoritetaan siivous vain, jos varaus on tehty yhtäjaksoisesti yli neljälle (4) vuorokaudelle, jolloin huoneessa suoritetaan perussiivous joka neljäs päivä. Kartanomajoitus Sofia & Angeliquen henkilökunnalla on oikeus tarvittaessa käydä hotellihuoneessa majoituksen aikana, esimerkiksi tarvittavien huoltotöiden tai muun vastaavan syyn takia.

Peruutusehdot
Jos olet estynyt saapumasta, varaus tulee peruuttaa välittömästi puhelimitse +358 41 3174756  tai sähköpostilla varaus@kartanomajoitus-sofia-angelique.com, kuitenkin viimeistään tulopäivää edeltävänä päivänä.  Booking.comin kautta varatut huoneet peruutetaan Booking.comin kautta/ omat varaus-ja peruutusehdot!

Palvelun tarjoajan oikeus peruuttaa varaus
Kartanomajoitus Sofia & Angelique ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamasta varauksen peruuntumisesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada mahdollisesti etukäteen maksamansa majoitushinta takaisin (HUOM! ei koske Booking.com varauksia). Palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu vain maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Force majeure -tapauksessa palveluntarjoaja voi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota varauksen peruuttamisen vaihtoehdoksi varauksen vaihtoa toiseen majoitusmuotoon.

Vauriot, puutteet ja reklamaatiot
Kaikki majoituspaikan varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi henkilökunnalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai hyvittää jo majoituksen aikana. Samoin asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan majoituspaikalle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen. Varaaja on täysimääräisessä vastuussa varaamansa majoitushuoneen kunnossa pysymisestä majoitusvarauksensa aikana. Palvelun tarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-tai sähköverkossa, tietoliikenne- tai tv-verkossa)

Henkilömäärä
Majoitushuoneen suurin sallittu henkilömäärä on sama kuin vuoteiden ja lisävuoteiden määrä. Henkilömäärä on ilmoitettava matkustajailmoituksella viimeistään sisäänkirjautumisen yhteydessä, eikä sitä saa ylittää.

Matkustajatietojen antovelvollisuus
Majoituslain mukaan matkustajan tulee täyttää matkustajailmoitus ennen majoittumistaan.  Matkustajailmoitus tulee täyttää viimeistään sisäänkirjautumisen yhteydessä. 


Tietosuojaseloste

1 REKISTERINPITÄJÄ

MinnEsa oy/ Kartanomajoitus Sofia & Angelique
Pyhityntie 45
76620 Pyhitty

Y-TUNNUS 3100887-3

+358 41 3174756

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Minna Pulliainen
Puh. +358 44 3349075
laskutus@kartanomajoitus-sofia-angelique.com

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavana toimii Minna Pulliainen.

4 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on Kartanomajoitus Sofia & Angeliquen asiakasrekisteri.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

  

  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Majoitusvarausten hoitaminen
  • Maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
  • Asiakaspalvelun kehittäminen
  • Ruokailuun liittyvien varausten tekeminen ja kokoustilojen varaaminen
  • Kanta-asiakkaiden toiveiden huomioiminen

Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden asiakkuussuhteeseen. Tällä perusteella käsitellään henkilötietoja, joita asiakkaalta otetaan kokous-ruokailu- tai huonevarausta tehdessä tai niiden laskutusta varten. Majoittujien asiakastietojen kerääminen perustuu lakiin majoitus- ja ravitsemustoiminnasta.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä, asema yrityksessä ja muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

7 EVÄSTEET

Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmä. Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuitenkaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen.

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä.

9 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille. Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä.  Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot.

14 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaseloste 05.10.2020.